Meester kees Meester Kees Meester Kees
Adverteren

Meester kees
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Adverteren op deze pagina
Link toevoegen

 Tips
Jouw link hier?

 Over Meesterkees
Meester Kees


 Alles over het basisonderwijs
Heb jij een kind van 4 jaar en moet hij of zij over een poosje naar school? Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Aan de hand van dit artikel vertellen we je van alles over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit spannende hoofdstuk beginnen. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je doen kunt als je kind niet vanzelf mee kan komen op de normale basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school


In Nederland gaan veel kinderen vanaf dat ze 4 zijn naar de kleuterklas. Dat is dan ook een mooie leeftijd om te starten met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht geldt pas als een kind 5 jaar oud wordt. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan vroeg om te gaan met anderen en samen te spelen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leraar besluiten om het schoolgaan uit te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs


Wat de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis van kinderen gewerkt. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, wereldoriƫntatie, media, verkeer en bewegingsleer. Ja, dat zijn veel vakken, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een prominente plek krijgen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich goed ontwikkelen. Enkele vakken komen dagelijks terug, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het menu.

Basisonderwijs en Cito-toetsen


Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en leerlingvolgsysteem-toetsen van Cito. De meeste methodetoetsen hebben direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gehouden. Ook al zijn de resultaten bij methodetoetsen belangrijk, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan over de doorgaande lijn, staan los van alle methodes en zijn goed te vertalen door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een individu of groep nog gerichter les te geven.

Speciaal onderwijs


Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op school. Dat kan komen door cognitieve problemen, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het speciaal onderwijs worden gestuurd. De school moet dan wel laten zien alles geprobeerd te hebben om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet kan worden geholpen en door professionals naar het sbo verwezen wordt. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed kan bepalen wat een kind met leer- en gedragsproblemen nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info


Hoewel we hier onderwijs geven dat stevig is georganiseerd, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid . Maar vergeet niet om op bezoek te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid opgesteld, maar een school mag daar zelf een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen uit allerlei scholen. Op de basisschool maak je snel een afspraak en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.Meester Jeff
OBS De Bosuil
Nieuwe leerling in beeld toets
Custers Advies
Meester Kees Bunk
Weer samen naar school

 Link op deze pagina
Link plaatsen

 Link plaatsen
Link toevoegen

 Onderwijs
Onderwijs


Scholenwijzer
Juf Janneke
Onderwijs in kaart gebracht
Brengt leren tot leven
Juf Anouk

 Basisscholen
Basisscholen


OBS De Triangel
OBS De Veldrakker
meester Julian
Talent
Ichthusschool
Prismaschool
OBS Krullevaar
Vinkenbuurt basisschool
Op weg naar school

 Adverteren
Link toevoegen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 23-02-2024
Gewijzigd: 06-07-2024
Rubrieken: 4
Links: 20
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - Iamx.eu - Eigen iamx startpagina